Tal Sterngast

Na instalację pt. Porozmawiajmy o dzieciach składają się dwa filmy wyświetlane na dwóch równoważących się powierzchniach, które mogą być oglądane równocześnie lub jeden po drugim. W filmie po prawej aktorzy odgrywają sesję terapeutyczną – wymieniają się opiniami, które czasami brzmią niepokojąco, jak np. ›To zależy od kobiet. – Co? – Zwiększenie wskaźnika urodzeń. Ja urodziłam tylko jedno dziecko dla Niemiec‹. Sygnalizuje to traumę młodej kobiety, łączącą różne płaszczyzny czasu i historii. W tej rozmowie, przypominającej wygłaszane równolegle monologi, ›terapeuta‹ gubi się w psychoanalitycznych kliszach, podczas gdy ›pacjentka‹ jest osamotniona z fragmentami swojej historii rodzinnej. Te obrazy i słowa częściowo pozostają w kontraście, a częściowo łączą się domyślnie z filmem pokazywanym na drugim ekranie – mającym na celu wzbudzenie dezaprobaty obrazie dzieci, które dorastały w kibucach w latach 70. Tak więc widz natychmiast dostrzega związek między tymi ›dokumentalnymi‹ ujęciami na taśmie super 8 a fikcyjnymi rozmowami terapeutycznymi, np. mied ›pacjentka‹ niespodziewanie stwierdza: ›Moje dzieciństwo zbudowane było na tęsknocie za Europą”. ›Ideologiczne‹ zawłaszczenie dzieci znajduje odzwierciedlenie m.in. w niepokojących skargach pacjentki na „urodzenie tylko jednego dziecka dla Niemiec‹. Izrael i Niemcy stosowały w przeszłości szczególne rodzaje biopolityki, choć robiły to w sposób odmienny. Tak więc ›mity‹ odnoszące się to trwania (fizycznego i ideowego) obu narodów prowadzą do zadania pytania o kształtowanie się (lub możliwość kształtowania się) prawdziwej, jednostkowej tożsamości.

 

Tal Sterngast (ur. w 1972 w Izraelu) jest artystką, twórczynią filmów i dziennikarką pracującą i mieszkającą w Berlinie.

 

 

  Tal Sterngast, Porozmawiajmy o dzieciach, 2007, dwukanałowa instalacja wideo, 8 min
  Tal Sterngast, Let's Talk About Children, 2007. Two-channel-videoinstallation, 8 min
  Tal Sterngast: ›Let's Talk About Children‹, 2007, Installation view, Kunsthaus Dresden, Foto: David Brandt
  Tal Sterngast: ›Let's Talk About Children‹, 2007. Photo: Małgorzata Kujda
  Exhibition view Muzeum Współczesne Wrocław. Photo: Małgorzata Kujda
  Tal Sterngast: ›Let's Talk About Children‹, 2007. Photo: Małgorzata Kujda