Krystyna Piotrowska

Portret z pamięci 2, 1984
Ćwiczenia z portretu a, b, 1980
Ćwiczenia z portretu c, d, 1980
Ćwiczenia z portretu 1, 2, 1980
Ćwiczenia z portretu 3, 4, 1980
Katalog 1, 2, 3, 4, 1979
Katalog 5, 6, 7, 8, 1979 (Dresden & Wrocław)

Joga 1, Joga 2 (Dresden & Wrocław)
2006
Film wideo, 3:30 min.

Wyjechałem, wyjechałam z Polski, bo… (Wrocław)
2008
wideo, 26 min 18 sek

W historii Europy po II wojnie światowej kampania antysemicka w Polsce w roku 1968 nie miała precedensu.
Kampania ta zainicjowana została oficjalnie przez partię komunistyczną. Przywódcy tej partii ogłosili hasło ›walki z syjonizmem‹, aby pozbyć się politycznych przeciwników, poprzez przypisywanie im związków z Izraelem i światowym żydostwem. Antysemityzm został podniesiony do rangi oficjalnego programu politycznego. Przywódcy partii komunistycznej liczyli na uzyskanie popularności w społeczeństwie polskim poprzez usuwanie Żydów z ich miejsc pracy, ze studiów, z życia publicznego.
Społeczność żydowską władze komunistyczne w Polsce pozbawiły prawa do udziału w życiu publicznym. Władze rozwiązały kluby i szkoły żydowskie.
Wyrzucano z uczelni profesorów i studentów, zwalniano z pracy oficerów, urzędników państwowych, dziennikarzy, lekarzy, tyko ze względu na ich żydowskie pochodzenie.
Równocześnie władze wezwały oficjalnie Żydów do opuszczenia Polski. W latach 1968–1970 wyemigrowało z Polski ok. 13 tys. Żydów. Wyjeżdżający musieli zrzec się obywatelstwa polskiego i pozostawić dorobek swojego życia.
Wyjeżdżały nie tylko osoby kulturowo czy religijnie związane z żydostwem, ale i ludzie, którzy dotychczas uważali się za Polaków, a którym władze odmówiły prawa bycia Polakami.
Film Wyjechałem, wyjechałam z Polski, bo… powstał w 40. rocznicę tych wydarzeń.‹ (Krystyna Piotrowska)

Krystyna Piotrowska, mieszka i pracuje w Warszawie.

  Krystyna Piotrowska, Installation View Kunsthaus Dresden, Photo: David Brandt
  Krystyna Piotrowska: Exercises from a Portrait a, b, 1980
  Krystyna Piotrowska: Drawings, 1980. Photo: Małgorzata Kujda. Exhibition view Wrocław
  Krystyna Piotrowska: Drawings, 1980. Photo: Małgorzata Kujda. Exhibition view Wrocław
  Krystyna Piotrowska: Drawings, 1980. Photo: Małgorzata Kujda. Exhibition view Wrocław
  Krystyna Piotrowska: ›I left Poland because...‹ (shown in Wrocław), 2008, video, 26 min 18 sec
  Krystyna Piotrowska: ›I left Poland because...‹ (shown in Wrocław), 2008, video, 26 min 18 sec. Photo: Małgorzata Kujda
  Krystyna Piotrowska: ›I left Poland because...‹ (shown in Wrocław), 2008, video, 26 min 18 sec. Photo: Małgorzata Kujda