Anna Schapiro

Krewni
2013
Papier, tusz, wosk

Trzy Kolory
(Magenta, Szmaragd, Błękit)
2015
Praca Anny Schapiro lawiruje między rzeźbą a obrazem. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania dzieła sztuki jako określonej formy, realizacje Shapiro są elastyczne i często przystosowują się do danego miejsca niczym druga skóra. Określona przestrzeń staje się nie tylko miejscem pokazywania pracy, lecz także jej odbiciem i medium. Podobnie jak w przypadku wielu innych artystów pokazywanych na tej wystawie, żydowskość Schapiro i wynikająca stąd tożsamość artystki czy nawet jej twórczość nie są jednoznacznie zdefiniowane – pozostają otwartym pytaniem. Tożsamość jako forma dialogu i interakcji, w połączeniu z poszukiwaniem właściwych środków wyrazu, jest w tym przypadku ważnym bodźcem. Schapiro tworzy prace z pomiętych pasków papieru, które farbuje i zanurza w wosku. Jej proces twórczy dopełnia grawitacja, co skutkuje powstaniem niezwykłych struktur balansujących między skamienieniem a ruchem. Tożsamość tradycyjnie była pojmowana jako coś ›stałego‹, opierającego się na ›podstawowych cechach osobowości‹, a jaźń uważano za coś jednoznacznie stabilnego. Dzisiaj natomiast tożsamość stała się dynamiczna, nie-sztywna; może być kształtowana i zmieniana. Ów dynamizm znajduje wyraz także w twórczości Schapiro. Jej prace z papieru mają chwilowo zdefiniowaną formę, która może jednak zmienić się ponownie. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy na (żydowską) tożsamość, można by rzec, że ›Ona nie istnieje! Istnieją tylko inne tożsamości. I te inne tożsamości także ulegają zmianom‹. Takie podejście niesie ze sobą moment wyzwolenia. W tym kontekście tytułowe Vot Ken you mach?, ›co możesz zrobić?‹, można także odczytać jako ›Co chcę zrobić?‹

Anna Schapiro (ur. w 1988 r. w Moskwie) mieszka i pracuje w Dreźnie.

  Anna Schapiro: ›Relatives‹, 2015, Paper, ink, Photo: Małgorzata Kujda
  Anna Schapiro: ›Relatives‹, 2015, Paper, ink, Photo: Małgorzata Kujda
  Anna Schapiro: ›Relatives‹, 2015, Paper, ink, wax. Photo: Małgorzata Kujda
  Anna Schapiro: ›Relatives‹, 2015, Paper, ink, wax. Photo: Małgorzata Kujda
  Eran Nave: ›The Axis Reversed‹, Video. Anna Schapiro: ›Relatives‹, 2013, Paper, ink, wax. Photo: Małgorzata Kujda. Exhibition view Wrocław
  Claire Waffel: ›Interior Curtain‹, 2013 and ›Die Rede‹, 2013, Photo: David Brandt
  Front: Claire Waffel: ›Interior Curtain‹, 2013, back: Anna Schapiro: ›Vier Verwandte‹, 2013, Exhibition view, Photo: David Brandt